Brugerbetingelser

På Single.dk har vi et regelsæt som alle brugere forpligter sig til at overholde. Det er sådan vi sikrer at alle leger på lige vilkår, og at du i ro og mag kan koncentrere dig om at finde dit livs kærlighed i et rart og trygt miljø. Vi slår hårdt ned på urostiftere og fører nul-tolerance overfor personer der overtræder brugerbetingelserne.

Single.dk er et online datingsite, udviklet og drevet af virksomheden:

Single.dk ApS
Brovej 20A
8800 Viborg
C-V-R: 304-985-26

Enhver person der opretter en profil på Single.dk indestår herved at være bekendt og indforstået med nærværende betingelser, og vil i det følgende blive betegnet 'brugeren' eller 'profilen'.

Ved oprettelse på Single.dk erklærer du at være 18 år gammel eller ældre, og at de oplysninger du opgiver i din profil og dine personlige informationer, såvel som i breve, debatindlæg og andre steder på siden, er sandfærdige og i overensstemmelse med dansk lovgivning. Det er ikke tilladt at oprette profiler på vegne af en anden person.

Single.dk forbeholder sig ret til, uden forbehold eller varsel, at slette/ændre profiler der udnytter Single.dk kommercielt, indeholder anden form for reklame, er anstødelige, usandfærdige, diskriminerende, injurierende, ikke overholder brugerbetingelserne eller på anden måde vurderes ikke at leve op til sidens formål, koncept og almen pli. Såfremt der opstår tvivl om ægtheden af en profil vil bevisbyrden påhvile profilens ejer og Single.dk forbeholder sig ret til at slette profilen hvis ikke ægtheden kan bevises på forlangende. Dette gør sig gældende uanset om brugeren har betalt for en ydelse som endnu ikke er leveret. Evt. tilgodehavende betalingsydelser refunderes ikke. I det tilfælde at dansk lovgivning er overtrådt, vil forseelsen blive anmeldt til politiet, inkluderet IP-numre brugt ved login/oprettelse samt enhver anden form for relevant information om brugeren samt indhold postet i relation til overtrædelsen.

Ved udsendelse af kommercielt indhold, herunder indhold med henblik på rekruttering, casting eller salg af tredjemandsprodukter, pålægges en afgift på 5.000 kr. + moms, hvilket ikke retfærdiggører udsendelsen.

Single.dk's formål er at skabe personlig kontakt mellem to individer med henblik på kærlighedsforhold, og det er ikke tilladt at benytte siden til andre formål, herunder rekruttering, markedsføring, gruppeprofiler etc.

Det er ikke tilladt at benytte siden på anden vis end det fra Single.dk er tilsigtet, herunder er det ikke tilladt at udnytte eventuelle tekniske fejl eller huller.

Single.dk garanterer ikke for sidens oppetid, fremtidige eksistens eller form.

Ved oprettelse af profil accepterer du at vi må sende forskelligartede beskeder hhv. pr. e-mail og sms. Det er samtidig en sikkerhed, hvis du skulle glemme din adgangskode, da den så automatisk kan blive sendt til din email. De udsendte beskeder kan indeholde reklamer.

Det er ikke tilladt at sende/videresende breve eller publicere øvrigt indhold på Single.dk indeholdende kommercielt, chikanerende, diskriminerende eller injurierende indhold, kædebreve eller følsomme informationer (f.eks. kontaktoplysninger) om andre personer. Systematisk udsendelse af enslydende breve til et stort antal profiler er forbudt, og vil blive betragtet som spam.

Ved oprettelse af profil på Single.dk giver du samtidig samtykke til, at Single.dk må vise din offentlige profil for Single.dk's brugere via relevante kanaler, bl.a. via e-mail og på Single.dk. En profilvisning kan indeholde oplysninger om dig i det omfang at du egenhændigt har oplyst dem. Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke skal du slette din profil. Efter sletning af din profil forbeholder vi os retten for at kontakte dig med henblik på evaluering af din oplevelse, deltagelse i case studies og lign. ikke-salgsfremmende formål.

Det er ikke tilladt at invitere, afvikle eller annoncere for arrangementer der på nogen måde har økonomisk vinding for arrangøren uden forudgående aftale med Single.dk.

Brugeren erklærer ved upload af en hvilken som helst form for indhold, som i fuldstændigt eller begrænset omfang offentliggøres eller videregives via Single.dk, i tidsubegrænset omfang at være i besiddelse af den fulde ophavsret til det givne materiale. Det er således ikke tilladt, uden forudgående tilladelse fra rettighedshaveren, at poste tekster eller billeder som er hentet på eksterne hjemmesider.

Ved upload af profil- og gallerifotos er brugeren indforstået med Single.dk's ret til at modificere (beskære, rotere etc.) materialet samt at afvise eller slette materiale efter forgodtbefindende.

Betingelser for profilfotos:

 • Billedet skal være af dig selv.
 • Billedet skal være nutidigt.
 • Begge pupiller og øjenbryn skal være synlige.
 • Hele hagen skal være synlig.
 • Billedet må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 • Der må ikke være andre personer end dig selv på billedet, heller ikke børn.
 • Du må ikke have solbriller på.
 • Dit ansigt skal være det primære fokus i billedet.
 • Billedet må ikke indeholde våben, narkotika eller andre objekter eller handlinger der er i strid med dansk lovgivning.
 • Billedet må ikke indeholde sammenklipninger/collager eller grafik.
 • Billedet må ikke indeholde spildplads (dvs. billedet skal gå fra kant til kant) eller rammer.
 • Billedet skal vende rigtigt og være komponeret på en måde så øjnene er øverst og munden nederst.
 • Du skal være påklædt, men dine arme og ben behøver ikke at være dækket til.
 • Du må ikke være udklædt og din beklædning skal være af en sådan type som du går i til daglig.
 • Billedet må ikke være erotisk eller pornografisk.
 • Billedet skal være velbelyst så det er nemt at se hvordan du ser ud.

Betingelser for fotos i gallerier:

 • Du skal selv være på billedet.
 • Billedet må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 • Billedet må ikke indeholde våben, narkotika eller andre objekter eller handlinger der er i strid med dansk lovgivning.
 • Billedet må ikke indeholde sammenklipninger/collager eller grafik.
 • Billedet må ikke indeholde spildplads (dvs. billedet skal gå fra kant til kant) eller rammer.
 • Billedet må ikke være stærkt erotisk eller pornografisk.
 • Billedet må ikke indeholde kønsdele, numser eller kvinders brystvorter.

Betingelser for profiltekster:

 • Teksten skal være sandfærdig.
 • Teksten må ikke indeholde kontaktoplysninger (hverken e-mail-adresser, telefonnumre, profilindehaverens fulde navn eller henvisninger til Facebook og andre sociale netværk eller kommunikationsværktøjer).
 • Teksten må ikke indeholde nedsættende bemærkninger om andre mennesker eller grupper medmindre hensigten er på en sober måde at beskrive din person og dit livssyn.
 • Teksten skal være forståelig og være en besvarelse på det givne spørgsmål.

Betingelser for afsendelse af breve og beskeder:

 • Det er ikke tilladt at skrive med det formål at ytre negative eller nedladende meninger om modtageren.
 • Det er ikke tilladt at tilbyde penge for nogen former for ydelser, herunder sex.
 • Det er ikke tilladt at tilbyde modtageren at blive fotograferet.
 • Det er ikke tilladt uopfordret at sende pornografiske fotografier eller hyperlinks til sådanne.
 • Det er ikke tilladt at sende det samme brev til en stor gruppe af mennesker med korte intervaller.
 • Det er ikke tilladt at sende usandfærdige breve, medmindre det skrevne fremstår som et åbenlyst forsøg på morskab som en del af en flirt.
 • Det er ikke tilladt at lave offentlige indlæg der indeholder informationer om en anden bruger som vedkommende ikke selv har offentliggjort på Single.dk, eller som gør det muligt at identificere vedkommende.

Betingelser for artikelkommentarer:

 • Det er ikke tilladt at skrive kommentarer der ikke konkret forholder sig til artiklens indhold.
 • Det er ikke tilladt at kommentere andres kommentarer på en nedladende eller hadefuld måde medmindre dette er underbygget af saglig argumentation.

Betingelser for profilnavne:

 • Det er ikke tilladt at have sit fulde navn som profilnavn.
 • Profilnavnet må ikke indeholde kontaktoplysninger, herunder e-mail, MSN eller URL-adresser.

Betingelser for debatindlæg:

 • Når du opretter et debatemne skal indlægget i sin form lægge op til en alsidig debat hvor en bred gruppe af mennesker har mulighed for at deltage.
 • Debatindlæg skal have relevans for debattrådens emne, og det er således ikke tilladt at anlede til afsporing af emnet.
 • Det er ikke tilladt at oprette debatemner som primært har til hensigt at skabe opmærksomhed omkring dig selv.
 • Beskeder indeholdende et overdrevent antal linjeskift, volapyk eller gentagne enslydende beskeder accepteres ikke, med mindre det har en klar kontekstuel relevans.
 • Debatindlæg skal føres i en sober tone, forstået på den måde at stærkt nedladende og konfrontatorisk sprogbrug ikke er tilladt, med mindre der er en tydeligt humoristisk og kontekstuelt relevant hensigt med indlægget.
 • Debatindlæg der i kritisk form behandler specifikke køn, racer, religioner el.lign. skal være velargumenterede og uddybende, således at det ikke har form af substansløs racisme eller diskrimination.
 • Debatemner oprettet med den hensigt at skabe opmærksomhed omkring et kommercielt produkt, arrangement eller en service er ikke tilladt uden forudgående aftale med Single.dk.
 • Før du opretter et debatindlæg skal du sikre dig at du kan vedstå indholdet af det givne debatindlæg, idet der ikke efterfølgende kan gøres krav om sletning af indlægget. Du er selv ansvarlig for at indholdet af indlægget ikke krænker 3. parts rettigheder, er injurierende, racistisk eller på anden måde strafbart.
 • Det er ikke tilladt at poste følsomme oplysninger om andre brugere eller udeforstående individer, det være sig navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, cpr-nummer, arbejdsplads el.lign.
 • Trusler om vold, personlig forfølgelse, chikane el.lign. vil medføre øjeblikkelig sletning og evt. politianmeldelse.
 • Det er ikke tilladt i indlæg at opfordre til kriminelle forhold, forfølgelse af personer eller befolkningsgrupper, eller på anden måde anspore til gerninger der har en skadelig hensigt.
 • Billeder som vedhæftes debatindlæg må ikke være pornografiske dvs. indeholde tydeligt synlige kønsdele i en seksuel kontekst, eller på anden måde virke kraftigt forstyrrende for mindreårige og sarte sjæle, ved f.eks. at indeholde alvorligt tilskadekomne eller døde personer, overfald på sagesløse, anspore til kriminalitet el.lign.

Opsamling af oplysninger vha. cookies

Single.dk benytter cookies til lagring af diverse oplysninger, bl.a. annonceringscookies, så vi bedre kan forstå hvad du er interesseret i og målrette vores markedsføring. Vores annoncepartner, AdRoll, benytter disse til bl.a. at vise dig annoncer på andre websider baseret på din tidligere interaktion med Single.dk. De teknikker vores partnere anvender indsamler IKKE oplysninger såsom navn, e-mail eller telefonnummer.

Lad mig hjælpe dig med at finde din nye kæreste ❤️
Er du en mand eller kvinde?