Privatlivspolitik

På Single.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Single.dk.

Den dataansvarlige er:

Babel ApS
Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv.
8800 Viborg
CVR-nr. 304-985-26

Indsamlingen af oplysninger på Single.dk sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Brug af cookies

Cookies er en lille tekstfil, der lagres på din computer ved besøg på vores webside. Cookies er uskadelige og indeholder ikke virus. Vi benytter cookies til at forbedre oplevelsen for dig på Single.dk, herunder facilitere dit login på Single.dk og huske dine præferencer på tværs af besøg. Derudover sender visse af vores samarbejdspartnere cookies via vores hjemmeside, som benyttes til statistik. Dette drejer sig om: Facebook, Microsoft og Google. Der deles ikke personoplysninger i cookies. Hvis du ønsker indblik i, slette eller afvise cookies kan du finde en vejledning til dette her.

Indsamling af oplysninger

Når du besøger Single.dk eller benytter vores tjeneste gennem vores apps, indsamler vi nogle oplysninger for bl.a. at forbedre oplevelsen og tilbyde dig vores dating- og matchmaking-tjenester.

Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

  • Oplysninger, du giver os. For at gøre brug af vores dating- og matchmaking-tjenester kræver vi at du opretter en profil. I den forbindelse angiver du en række personlige oplysninger, f.eks. dit navn, e-mail, fødselsdato, køn og postnummer.

  • Oplysninger, som vi får gennem din brug af vores tjeneste. Vi indsamler oplysninger til analyse og statistikbrug omkring din brug af vores tjeneste. Disse informationer omfatter bl.a. oplysninger omkring din enhed, du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog. Oplysningerne kan også omfatte information om hvorvidt du har reageret på en annonce for vores tjeneste hos en annoncepartnere.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Single.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login. Hvis du opretter din profil vha. Facebook, indsamler vi oplysninger om dig fra Facebook specifikt oplysninger om køn, fødselsdato, e-mail, fornavn, efternavn, forholdsstatus, lokation (by) og profilbillede.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Match af din profil med øvrige profiler på Single.dk i datingøjemed

  • Facilitere dit login og adgang til vores tjenester

  • Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

  • Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller sygdomsforhold på Single.dk, herunder i profiltekster. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

Automatisk sletning af oplysninger

Når du anmoder om lukning af din konto, enten ved henvendelse til vores kundeservice eller gennem vores tjeneste, vil din konto blive markeret til sletning og dine personoplysninger blive endeligt slettet 30 dage herefter.

Såfremt en konto ikke er blevet benyttet aktivt i 3 år, vil den automatisk blive lukket og markeret til sletning, og profiloplysninger vil blive fjernet 30 dage herefter.

Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profilside på Single.dk, til Single.dk's andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til din profil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Lokation for behandlingen

Når Single.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger, gemmes oplysningerne i vores systemer, som udbydes af Single.dk ApS, Brovej 20A, 8800 Viborg, Danmark.

Overførsel til tredjelande

Vi vil i visse situationer i forbindelse med behandlingen af personoplysninger overføre dine personoplysninger til modtagere i andre lande end Danmark.

Vi overfører kun persondataoplysninger til virksomheder, der har stillet de nødvendige garantier for at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Overførslerne sker derfor på ét af følgende overførselsgrundlag:

  • At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").

  • At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigt i dine oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Single.dk ApS behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at din profil indeholder ukorrekte eller ulovlige personoplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Single.dk ApS behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Single.dk ApS er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Single.dk ApS kun opbevare de oplysninger, som Single.dk ApS er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som bruger, en tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart. Vi er ydermere PCI SAQ A 3.2 certificerede.

Kontakt og klagevejledning

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, eller har du klager, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/