Købsbetingelser

Generelle oplysninger
Single.dk administreres af Babel ApS
CVR-nr. 304-985-26
Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv.
8800 Viborg
E-mail: support@single.dk

Telefonisk henvendelse på anmodning — kontakt vores kundeservice på e-mail for at blive ringet op.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre
Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling. Dine data gemmes på en sikker måde i henhold PSD2-direktivet om betalingstjenester. Af sikkerhedsmæssige årsager kan de ikke blive vist igen, hverken på siden eller i e-mails. Det sikrer også, at informationerne ikke kan misbruges til indkøb af andre varer. Vi vil heller aldrig bede dig om at sende os disse oplysninger pr. e-mail, på papir eller pr. telefon.

Accept af automatisk fornyelse
Ved din tilmelding accepterer du, at Single.dk må trække det aftalte beløb periodevis, som stemmer overens med prisen på det valgte produkt. Abonnementer fornyes periodevis forud. Dette gælder både medlemskaber samt eventuelle tilkøb, herunder Weekend Boost.

Kvittering
Kvitteringer for fornyelser stilles til rådighed på Single.dk ved anmodning.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Vær opmærksom på, at din indmeldelse er bindende fra det øjeblik, du gennemfører købet, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og herunder eventuelle minimumsperioder.

Fortrydelsesret på medlemskab
Købet kan ikke fortrydes, når dit medlemskab er leveret og taget i brug, hvilket særskilt er accepteret i forbindelse med købet. Dit medlemskab leveres øjeblikkeligt til din profil ved gennemførsel af køb og tages dermed i brug.

Fortrydelsesret på Boost (24 timers boost og weekendboost)
Som forbruger har du i udgangspunktet 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, med mindre andet er aftalt i forbindelse med købet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi indgår aftalen. Boost bliver leveret enten de kommende 24 timer eller den efterfølgende weekend (og fremadrettet hver weekend). Du skal derfor acceptere at ydelsen bliver leveret før fristen udløber og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter aftalen er indgået eller når ydelsen er fuldt leveret. Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra vi indgår aftalen til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til support@single.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Tilbagebetaling af Boost
Hvis du fortryder dit køb, og betingelserne for fortrydelsesret er opfyldt, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af ydelsen som allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Procedure for fornyelse
Dit medlemskab bliver fornyet ca. 24 timer før udløb af din medlemsperiode. Dette sker for at sikre at du altid har adgang til medlemskabsfunktionerne. Den resterende periode lægges oveni fornyelsesperioden.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges til udløb af fornyelsesperioden, med mindre andet fremgår af betalingssiden. I fald at der fremgår en minimumsperiode, bindingsperiode el.lign. kan medlemskabet dog tidligst opsiges til udløb af den oplyste minimumsperiode. Ved opsigelse af medlemskab, der opsiges efter en bindingsperiode på 6 mdr, tilbydes der delvis refusion af den resterende medlemsperiode, idet medlemskabet kan opsiges når som helst efter bindingsperioden. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker refusion af den forudbetalte periode. Opsigelse af et normalt medlemskab med månedsbetaling kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Ændring af medlemskabs- og abonnementsvilkår
Single.dk kan ændre medlemskabs- eller abonnementsvilkår, herunder pris, periode, gebyrer ol. med minimum 1 måneds varsel under hensynstagen til gældende lovgivning. Ændringer varsles pr. e-mail til den på profilen tilknyttede e-mail-adresse. Ved væsentlige ændringer, kan du opsige aftalen inden ændringerne får betydning for dig. Ændringer af begunstigende karakter for kunden, f.eks. prisnedsættelser, kan gennemføres uden varsel.

Træk på dit kort
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. I tilfælde af udestående betalinger, forudsætter dette at der tilknyttes et nyt gyldigt betalingsmiddel. Såfremt du oplever en trækning på dit kort som du ikke kan genkende, kan du gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

Opsigelse og bindingsperiode for Weekendboost
Weekendboost er et abonnement med automatisk fornyelse hver 7. dag fra købstidspunktet. Abonnementet har ingen bindingsperiode, og kan opsiges uden varsel på din medlemskabsside.

Hvis der er noget galt med abonnementet
Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på support@single.dk. Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på support@single.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Babel ApS
Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv.
8800 Viborg
E-mail: support@single.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: __________________________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 07/03/2022